NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

0
Okres wypowiedzenia umowy jest niezwykle ważny dla pracownika. Od niego zależy czas, jaki pracownik będzie miał na znalezienie nowego miejsca pracy. Warto pamiętać o tym, że nawet w okresie wypowiedzenia przysługują w końcu dni wolne na poszukiwanie nowego stanowiska pracy. Okres wypowiedzenia jest też istotni dla pracodawcy, który w tym czasie może zaplanować zmiany kadrowe oraz przeszkolenie nowej osoby do pracy na danym stanowisku. Nie raz spotykałam się z pytaniami od znajomych o obowiązujący okres wypowiedzenia. Okazuje się, że nie każdy pracodawca wprost zamieszcza taką informację na umowie, którą podpisał z pracownikiem. Czas ten jednak jest dość dokładnie uregulowany przez prawo.

Co wypływa na okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest zależny od kilku czynników. Wpływ na niego mają: rodzaj zawartej umowy i czas, na jaki została ona zawarta oraz okres zatrudnienia, który największe znaczenie ma przy umowach zawartych na czas nieokreślony. Rodzaje umów, jakie wyróżniamy to: okres próbny, umowa na zastępstwo, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony.

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Jeśli podpisaliśmy z pracodawcą umowę na okres próbny, czas wypowiedzenia będzie wynosił: 3 dni robocze – jeśli okres próby nie przekraczał 2 tygodni, tydzień – jeśli okres próbny był dłuższy niż 2 tygodnie oraz 2 tygodnie – jeśli okres próbny wynosił 3 miesiące. Umowę na zastępstwo zawiera się w przypadku, gdy pracodawca poszukuje osoby, która zastąpi osobę na danym stanowisku pracy w wyniku usprawiedliwionej nieobecności zatrudnionego, np. w trakcie urlopu wychowawczego. Okres wypowiedzenia w takim przypadku wynosi 3 dni. Przy umowie na czas określony obowiązuje 2 tygodniowy okres wypowiedzenia. Warto jednak pamiętać o tym, że taką umowę można wypowiedzieć w dwóch przypadkach. Po pierwsze, jeśli została ona zawarta na okres nie dłuższy niż pół roku oraz w przypadku, gdy taki zapis pojawił się w umowie. Jeśli z pracodawcą zawarliśmy umowę na czas nieokreślony, okres wypowiedzenia będzie zależał od czasu zatrudnienia. Jeśli w firmie pracujemy krócej niż 6 miesięcy, to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. W przypadku zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy do 3 lat okres wypowiedzenia będzie trwał miesiąc. Po przepracowaniu przynajmniej 3 lat okres ten wydłuża się do 3 miesięcy.

12 listopada 2018 dniem wolnym od pracy

0
W piątek 26 października Senat przyjął z poprawkami ustawę o ustanowieniu dnia wolnego od pracy 12 listopada 2018. Wcześniej, we wtorek, uchwalił ją Sejm. Parlamentarzyści chcą w ten sposób uczcić 100 rocznicę odzyskania niepodległości, która w tym roku wypada w niedziele. Dzięki temu będziemy mieć dodatkowy długi weekend. Zgodnie z przepisami każde święto, które wypada w sobotę można odebrać w postaci dodatkowego dnia wolnego. W tym roku jednak 100 rocznica odzyskania niepodległości przypadała na niedzielę. Co roku 11 listopada był dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że wprowadzona ustawa nie zmienia realnie ilości dni wolnych od pracy w stosunku do innych lat. Można więc powiedzieć, że ustawa w tym roku ma po prostu wyrównać ilość dni wolnych od pracy.

Kto na pewno będzie pracował 12 listopada?

Podobnie jak w przypadku innych dni wolnych od pracy 12 listopada nie będzie dniem wolnym dla wszystkich. Po wprowadzonych poprawkach przez Senat ustawa ta nie obejmie publicznych szpitali oraz ambulatoriów. W poniedziałek 12 listopada świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej powinny być udzielane według zaplanowanych wcześniej na ten dzień zgłoszeń. Ministerstwo Zdrowia podało też, że apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy tego dnia również mają pracować. Warto pamiętać o tym, że Kodeks Pracy wymienia zawody, które  mogą pracować mimo świąt. Są to między innymi prace związane z akcjami ratowniczymi w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego. Zakładowe straże pożarne, prace związane z ochroną mienia i środowiska, prace związane z usunięciami awarii, prace w ruchu ciągłym, prace zmianowe oraz prace z branży gastronomicznej i hotelarskiej.

Czy 12 listopada 2018 sklepy będą otwarte?

W projekcie ustawy przyjętej przez sejm znajduje się zapis: „W dniu 12 listopada nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele oraz święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.” Senat jednak przegłosował poprawkę, która ma to zmienić. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, czy w poniedziałek centra handlowe i sklepy będą otwarte. Ustawa wróci do sejmu i ponownie zajmą się nim posłowie. Czy zostanie ona przyjęta przez posłów z poprawkami dowiemy się 7 listopada. Na ten dzień zostało zaplanowane kolejne posiedzenie Sejmu.

Czy na fakturze VAT musi być podpis?

0
Wielu przedsiębiorców cały czas nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie: czy na fakturze VAT musi być podpis? Ta niepewność sprawia, że nie wiemy, czy powinniśmy przyjmować faktury, które go nie zawierają. Patrząc od drugiej strony, nie wiemy też, czy musimy podpisywać się na każdym dokumencie, który wysyłamy do swoich klientów. Czy faktura bez podpisu stanowi podstawę do odliczenia VAT? Niejednokrotnie spotkałam się z obawami o to, że faktura, która nie zawiera podpisu oraz pieczątki firmy nie stanowi podstawy do odliczenia podatku VAT. Przedsiębiorcy boją się, że taki dokument może zostać uznany za spreparowany tylko po to, aby wyłudzić VAT. Zgodnie z przepisami jednak fakturę taką możemy uznać za prawidłową, o ile zawiera wszystkie elementy zawarte w przepisach rozporządzenia. Zgodnie z informacjami podanymi przez Ministerstwo Finansów spis elementów, które powinna zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT, znajduje się w § 9 pkt 1 § 21 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – Dz.U. Nr 95, poz. 798; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 89, poz. 542.

Co musi zawierać faktura VAT?

Zgodnie z rozporządzeniem faktura VAT, aby została uznana za prawidłowo wystawioną, musi zawierać: – datę wystawienia, – kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę, – imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów, lub usług oraz ich adresy, – numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. a, – numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem pkt 24 lit. b, – datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi, lub datę otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, – nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, – miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, – cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), – kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, – wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), – stawkę podatku, – sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, – kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, – kwotę należności ogółem.   Oznacza to, że przepisy nie wymagają, aby podatnik musiał podpisywać faktury. Nie wymagają też stawiania na nich pieczątek. Jeśli wystawiona faktura zawiera wszystkie wymienione wyżej elementy, będzie podstawą do czynności podatkowych i księgowych.